INTERVIEW • CEO TALK

CEO : สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

สาระ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

ตอบโจทย์บริการยุคดิจิทัล
สร้าง MTL Click ครบจบที่เดียว

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL ได้มีการปรับภาพลักษณ์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย รวมถึงมีการเชื่อมต่อไปกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแบบเฉพาะรายบุคคลมากขึ้น

โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัว (Segment of One) และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

MTL Click ครบจบในแอปเดียว

สาระกล่าวว่า บริษัทได้ลงทุนนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ Core System ของบริษัทเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งของฝ่ายขายและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นของระบบของเมืองไทยประกันชีวิตคือเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับระบบของพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีระบบความปลอดภัยและสามารถป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์อยู่ในระดับสูง

ในส่วนของลูกค้านั้น บริษัทได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MTL Click บริการครบจบในแอปเดียว เพื่อให้บริการหลังการขายกับลูกค้าได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

- Biometric login การเข้าระบบด้วย Face ID, การสแกนลายนิ้วมือ, การใช้ App Pin Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

- Digicard การรวมบัตรประกันกลุ่มและประกันเดียวไว้ในแอพเดียว

- Policy Portfolio การสรุปและรวมผลประโยชน์ตามประเภทของกรมธรรม์

- Payment ช่องทางการชำระเบี้ย เช่น บัตรเครดิต เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ KPlus เป็นต้น

- Muang Thai Smile Club กิจกรรมพิเศษต่างๆ การเช็คพอยท์ การรับส่วนลดง่ายๆ ภายในแอพ

- Hospital Finder บริการหาตำแหน่งโรงพยาบาลคู่สัญญา เปรียบเทียบและแสดงความคุ้มครอง

- E-Claim ติดตามและแจ้งเตือนสถานะการเคลม

- E-Policy owner service ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ได้ทุกๆ ด้าน

- Shared policies ส่งคำขอเข้าถึงกรมธรรม์ของคนในครอบครัว และชำระเบี้ยให้กันได้

- Tele-medicine บริการพบแพทย์ออนไลน์และเคลมได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

- E-Tax Cetificate ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาได้

“MTL Click เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิตไว้ในแอปเดียว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วในการได้รับบริการ โดยฟีเจอร์ของ MTL Click จะตอบสนองความต้องการหลังการขายที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของแต่ละคน”

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 454 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi