INTERVIEW • SPECIAL INTERVIEW

สมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

สมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

โตเกียวมารีนชูจุดแข็ง ขายความถูกต้อง & ชัดเจน

ปัจจุบันรูปแบบการออมของคนไทยมีความหลากหลายมากขึ้นโดยเป็นผลมาจากการตระหนักในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุทำให้หลายคนเริ่มมองหาแหล่งเงินที่จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงิน ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถปกป้องและดูแลความเสี่ยงให้เงินออมมีความปลอดภัยจากปัจจัยความผันผวนต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเงินออมและยังสามารถดูแลเงินออมให้มีความปลอดภัยในระยะยาว คือ“การประกันชีวิต”


เน้นสร้างความตระหนักรู้

รับพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน

สมโพชน์กล่าวว่า ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา มีการทำประกันชีวิตเพียง 3% ของประชากรโดยผู้ทำประกันยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงการเลือกแบบประกันที่ตอบสนองของตนเองได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายโดยการนำเสนอจากตัวแทนประกัน ทำให้ผู้ทำประกันไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ต้องการ

ขณะที่ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่มของลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ที่หาช่องทางลงทุนต่างๆ เพื่อหวังจะสร้างผลตอบแทนที่ดี แต่ต้องคอยกังวลกับความเสี่ยงในการที่เงินลงทุนหรือเงินออมจะไม่ลดน้อยลงหรือสูญหายไปจากการลงทุนที่ค่อนข้างผันผวนอย่างในปัจจุบัน

“ผมมองเห็นพฤติกรรมบางอย่างของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่มของลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ที่เริ่มเหนื่อยกับการโยกเงินไปฝากหรือลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อหวังผลตอบแทนสูง แต่ต้องคอยกังวลกับความเสี่ยงที่เงินจะหายหรือผลตอบแทนน้อยจนไม่คุ้มค่ากับการนำเงินไปลงทุน จึงต้องการที่จะหาแหล่งเก็บรักษาเงินออมที่มีความมั่นคงและผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ”

สมโพชน์กล่าวว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การนำเสนอการขายรูปแบบเดิมๆ ที่ซื้อเพราะความเกรงใจจะไม่สามารถปิดการขายได้แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้ฝึกอบรมให้ตัวแทนของบริษัทขายความจริงเพื่อให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ถูกต้อง

“เราจะเน้นฝึกอบรมตัวแทนให้มีความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลกับลูกค้า สามารถเข้าพบและให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ สามารถอธิบายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อทำประกันชีวิตกับโตเกียวมารีนสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวแทนของเราสามารถนำเสนอการขายได้อย่างมั่นใจทุกครั้งไม่ว่าจะต้องไปแข่งขันกับบริษัทใด”


“จุดแข็งของบริษัทคือแบบประกันของราจะไม่มีคำว่าเงินปันผล เงินสมนาคุณ เงินที่คาดว่าจะจ่าย แต่เป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่จะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่เมื่อครบกำหนดสัญญารับผลประโยชน์อย่างไร”

ติดตามคอลัมน์ Special Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนตุลาคม 2562 ฉบับที่ 450 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi