INTERVIEW • SPECIAL INTERVIEW

จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พรินซิเพิล ชูจุดแข็งนวัตกรรมลงทุน


พรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Principal Financial Group) ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 140 ปีที่แล้ว ในเมืองเดอมอยส์ (Des Moines) รัฐไอโอวา (Iowa) โดยเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจประกัน จนกระทั่งขยายฐานธุรกิจมาสู่การบริหารจัดการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามากกว่า 24 ล้านราย ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) อยู่ที่ประมาณ 645,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ล่าสุดพรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ประกาศความความสำเร็จครั้งสำคัญในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงในประเทศไทย โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจบริหารสินทรัพย์และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal) จากเดิมที่ใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด โดยยังคงยึดมั่นในบทบาทการเป็นผู้ที่ช่วยให้ธุรกิจและผู้คนมีความมั่นคงทางการเงิน และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในชีวิต

จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของกลุ่มว่า พรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วโลกมี 4 กลุ่มธุรกิจสำคัญ โดยกลุ่มแรก Retirement and Income Solution (RIS) ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการกองทุนบำนาญ (Pension Fund) ที่เรียกว่า 401K มีลักษณะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ในประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจที่สอง Principal Global Investor (PGI) ประกอบธุรกิจให้บริการลูกค้าสถาบันทั่วโลก ในการบริหารจัดการเงินลงทุนที่เรียกว่า Private Mandate เช่น บริหารเงินลงทุนให้กับธนาคารแห่งชาติของประเทศต่างๆ ตลอดจนบริหารเงินลงทุนให้สถาบันการเงินและธุรกิจประกันขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจนี้จึงเน้นความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้จัดการกองทุนโดยเฉพาะ

กลุ่มธุรกิจที่สามเป็นธุรกิจประกัน ซึ่งทำธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยมีทั้งธุรกิจประกันชีวิต (Life Insurance) และการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

และกลุ่มธุรกิจที่สี่ Principal International ดำเนินกิจการนอกสหรัฐฯ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มกองทุนบำนาญ กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล โดยขยายธุรกิจผ่านการสร้างเครือข่ายหรือเป็นพันธมิตรกับบริษัทท้องถิ่น เช่น ในประเทศจีนได้จับมือกับ China Construction Bank (CCB) ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์

โดยปัจจุบัน CCB ได้เป็นพันธมิตรกับอาลีบาบาในการเสนอขายกองทุนผ่านแอพพลิเคชั่น ขณะเดียวกันในลาตินอเมริกาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เช่น ในประเทศบราซิลที่มีพันธมิตรเป็นธนาคารท้องถิ่นขนาดใหญ่

ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว พรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ร่วมมือกับซีไอเอ็มบี กรุ๊ป เพื่อขยายช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์การลงทุนของพรินซิเพิลให้เข้าถึงคนอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ช่วยทำหน้าที่สนับสนุนให้ธุรกิจของพรินซิเพิล


ติดตามคอลัมน์ Special Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนสิงหาคม 2562 ฉบับที่ 448 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi