THE GURU • FENG SHUI TIPS

ความหมายตัวเลข 1 ถึง 9 บ่งบอกอะไรเราได้บ้าง..

บทความโดย: คุณกชกร พรมไชย

ความเชื่อเรื่องตัวเลขมักจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล เพราะตัวเลขนำโชคของคนๆ หนึ่ง ก็จะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับบางอย่างที่พิเศษสำหรับคนๆ นั้น เชื่อว่าหากคุณได้พบเจอตัวเลขซ้ำๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาของคุณ ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกช่วยให้คุณยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นได้


มาดูซิว่าความหมายของตัวเลข 1 ถึง 9 บ่งบอกอะไรเราได้บ้างกันค่ะ