NEWS UPDATE • ECONOMIC

ครม.เคาะคงภาษี VAT 7%

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี จากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.62 ตามการเสนอของกระทรวงการคลัง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะกลับไปใช้อัตราเดิมที่ 10% โดยจะประเมินภาวะเศรษฐกิจในลักษณะปีต่อปีไปก่อน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง

"เราดูแล้ว จึงขอขยายเวลาไปอีก 1 ปี ที่ 7% เหมือนปีก่อน ถือว่าเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และอนาคตจะมาประเมินอีกที เหตุที่ไม่ขยายไป 2 ปีเลย เพราะมองว่าการทำปีต่อปีจะช่วยทำให้ประเมินทิศทางเศรษฐกิจได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น" รมว.คลังระบุ


อย่างไรก็ตาม จากที่ก่อนหน้านี้ยอดการจัดเก็บ VAT ปรับลดลง สาเหตุสำคัญที่การจัดเก็บลดลงมาจาก 2 ส่วน คือ มูลค่าการนำเข้าที่ลดลงจากเงินบาทแข็งค่า และอีกส่วนมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศเอง แต่จากที่ได้รับรายงานล่าสุดของกรมสรรพากร พบว่า ณ สิ้นเดือนส.ค.นี้ รายได้จากการจัดเก็บภาษี VAT เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.4% ซึ่งเป็นสัญญาณที่เห็นว่าการบริโภคในประเทศเริ่มกลับมาแล้ว

"รัฐบาลพยายามจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศมีการหมุนเวียน และเดินหน้าต่อไปได้ เราจึงได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจด้วย" รมว.คลังระบุ

นอกจากนั้น ที่ประชุม ครม.วันนี้ยังอนุมัติมาตรการกระตุ้นการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอ และผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว